به نام خدا

اطلاعات بانکی جهت واریز وجه به شکل زیر می باشد :

نام بانک

صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

بانک پاسارگاد

امیر رضا عزیزی سوغانلو

۳۲۱-۸۰۰۰-۱۲۳۲۴۴۴۲-۱

۵۰۲۲۲۹۱۰۴۶۳۹۵۴۴۶

راستین وب | ثبت فیش واریزی

captcha