به نام خدا

جهت پرداخت آنلاین مبلغ مورد نظر می توانید بر روی دکمه زیر کلیک کنید :

ورود به سامانه پرداخت آنلاین راستین وب

اطلاعات بانکی جهت واریز وجه به شکل زیر می باشد :

نام بانک

صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

بانک ملت

امیر رضا عزیزی سوغانلو

۵۴۷۳۴۱۸۹۰۱

۶۱۰۴۳۳۷۸۷۰۵۰۷۸۳۵

بانک پاسارگاد

امیر رضا عزیزی سوغانلو

۳۲۱-۸۰۰۰-۱۲۳۲۴۴۴۲-۱

۵۰۲۲۲۹۱۰۴۶۳۹۵۴۴۶

بانک سامان

امیر رضا عزیزی سوغانلو

۸۷۴-۷۰۰-۲۱۵۱۴۰۶-۱

۶۲۱۹۸۶۱۰۱۹۳۹۴۸۸۰

بانک رفاه

امیر رضا عزیزی سوغانلو

۷۵۵۱۹۱۳۶

۵۸۹۴۶۳۱۸۷۴۷۸۷۸۰۷

راستین وب | ثبت فیش واریزی

captcha